Antwerpsch Chronykje – 1522

Zomaar een jaar… ?

Een bladzijde uit dit wonderlijke boekje waarin een verslag van1 . de bevrijding door een menigte ‘woedende vrouwen’ van prior Hendrik van Zutphen op 29 september 1522; 2. de vernederende manier waarop stadssecretaris Cornelis Grapheus (alias Corneel De Schrijver) zijn Lutherse opvattingen publiek moest afzweren;3. de ontruiming van het Augustijner klooster en 4. hoe twee mannen aan de schandpaal werden genageld wegens Lutherije (hadden ze misschien onderdak hadden verschaft aan de ontsnapte prior?). In een andere kroniek wordt de voornaam van een van de drukkers genoemd: Adriaen (Van Berghen, die in 1523 als eerste een Nederlanse vertaling van Luthers DasNeue Testament Deutschop de markt brengt?)

Je zult maar in die tijd geleefd hebben ! Het verslag loopt overigens volledig parallel met de Chronyke van Vlaenderen uit 1531. Met name het vrouwenoproerschokte de wereld. Repercussies ervan zijn terug te vinden tot in Italië toe (brief van de pauselijke ambassadeur, Chieregati, die in Neurenberg is om zich voor te bereiden op de Rijksdag aan hertogin Isabelle d’Este). Ook Luther doet er gedetailleerd verslag van in een brief. Waren er ‘social media’ geweest, deze scène zou ‘viraal’ gegaan zijn.

Voor een beeld van de omgeving (stratenplan van toen,klik hier)